Marica Ågren-Hagblad

Ingång till utställningshallen sker från bibliotekets baksida pga Coronaanpassning