Verksamhetsberättelse år 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KUNGSÖRS KONSTFÖRENING 2020
Kungsörs konstförenings styrelse har under året haft följande sammansättning:

Mette Kvassman Forchhammer ordförande
Lotta Smeds sekreterare
Anita Larsson kassör
Monica Aronsson ledamot
Inger Grindelid ledamot
Linda Undegård ersättare
Märit Estrada ersättare
Björn Lännström revisor
Margareta Larsson revisor
Gunilla Aurusell valberedare
Birgitta Johansson valberedare

Styrelsen har genomfört 10 protokollförda styrelsemöten, på biblioteket, utomhus och digitalt.

Antalet medlemmar har uppgått till 97.
Under året har 9 vinster till medlemslotteriet inköpts.

Två utställningar hann genomföras innan Covid-19 slog till.
SKULPTUR, MÅLERI OCH TECKNINGAR av Iréne Hansson i januari.
KONSTFULLA ALSTER I BLANDADE TEKNIKER av Linda Sjödahl i februari.
Sedan har ovisshet och oro präglat det mesta i vårt samhälle och förstås gjort det omöjligt att planera utställningar på vanligt sätt.
KUNGSÖRS 6-ÅRINGAR ställde ut i en förminskad version. Detta år var det endast barn från Västerskolan som visade sina verk. Utställningen arrangerades i ett antal skyltfönster som Sarah Vegna lånade ut, på Drottninggatan 10, där hon har affär och ateljé.
JULSALONG fick också en miniversion, placerad i några av bibliotekets fönster invid entrén. Detta initiativ emottogs positivt. Många upplevde fönsterutställningen som en ljusglimt i vintermörkret.

Övriga aktiviteter
Den sedvanliga Konstsafarin blev ett av alla avbokade evenemang. Men tack vare ekonomiskt bidrag från länsprojektet Konst för alla, fick vi ändå en digital version. Sarah Vegna och hennes man Joe producerade filmer med konstnärsporträtt. Det blev fina samtal där lokala konstnärer fick berätta om sig själva och sin konst.
Även konstföreningens styrelse tog initiativ till en film, en digital skulpturvandring. Några av oss i styrelsen berättade om skulpturerna som berikar vår miljö, här i Kungsör. Lina Ekdahl hjälpte oss med ljudinspelningen. Materialet bearbetades sedan av Sarah och Joe till en vacker och somrig konstfilm. Samtliga filmer skickades sedan till alla konstföreningens medlemmar.
De finns fortfarande kvar att ta del av, via YouTube på KungsörTuben.

Med hopp om en ljusnande framtid – Kungsör i februari 2021

Kungsörs konstförenings styrelse